Társadalmi szerepvállalás

/Társadalmi szerepvállalás
Társadalmi szerepvállalás2022-01-05T14:06:28+01:00

Online család és rend­sz­er állítá­sai nem csak a prob­lé­mamegoldást és fejlődést szol­gálták. Hisszük, hogy eseményeinknek értelme és cél­ja nem­c­sak egyéni, de globális prob­lémák megoldása lehet.

2021-ben is foly­tat­tuk ezt a kezdeményezést, és ennek ered­ményét, iga­zolását tekinthetitek meg!