Online családállítás

/Online családállítás
Online családállítás2022-01-06T20:30:11+01:00
Tudod, hogy működik az online családállítás?💕
Sokan azt gon­do­lják, hogy az online tér­ben nem lehet úgy állí­tani, átérezni az érzéseket, figyel­ni a mezőt vagy éppen mozogni.
Most már 1,5 éve tar­tunk online állítá­sokat saját fejlesztésű szoftver­rel és azt kell mond­jam, hogy nagy­on hálás vagyok min­da­zok­nak, akik segítet­tek kifejleszteni.🙏
Mert ige­nis ugyanú­gy működik, mint a terem­ben. Sőt! 😊Megkock­áz­tatom, hogy bizonyos dol­gok még job­ban men­nek így, hiszen itt tény­leg első­sor­ban csak az érzé­sei­dre kon­cen­trál­sz és nem von­ja el a figyelmedet a sok mozgás.
💻De hogyan is működik?
A szoftv­eren belül videóhívást indí­tunk, ahol kamerá­val és hang­gal együtt bekapc­soló­dunk. A mező a kam­er­aképek mel­lett helyezkedik el.
👥Te, mint résztvevő kis színes bábukat tudsz moz­gat­ni. Ha megkér­lek, hogy állj be szerepbe, akkor kiválasz­tasz egy szá­mod­ra szim­patikus bábut és behú­zod a mező közepére. A bábut tet­szés szerint tudod for­gat­ni, moz­gat­ni, kic­sinyíteni és nagyí­tani. A kam­era képed alatt egy­ből meg­je­lenik az álta­l­ad válasz­tott bábu. Ha az állítást már felfedtem, akkor a szereped meg­je­lenik a bábun valamint a te kam­er­aképed alatt is.
👨‍👩‍👧‍👦Nagy segít­ség, hogy az állítást kérő végig lát­ja, hogy az adott résztvevő kinek a szerepét képviseli, így job­ban ráis­mer a család­tag­jai működésére és job­ban lát­ja saját magát is a rend­sz­eren belül.
🗣A kön­nyebb eliga­zodást segíti, hogy ha beszél­sz, akkor felvil­lan a képed valamint a bábud a mezőn is vil­log. Így egy­ből lát­szik és vilá­gos min­denk­inek, hogy éppen te jutot­tál szóhoz.
Kívánc­si vagy, hogy működik ez élőben?❤️
Akkor sok szeretet­tel vár­lak a következő állításokon.💕
Min­den 2. ked­den online és min­den szerdán a terem­ben 18 órától állítok.
Érdek­lődj bátran, szeretet­tel válas­zolok: 💌info@ezust-hid.hu
Jelezd felém, ha jön­nél.  💌info@ezust-hid.hu
TECHNIKAI TUDNIVALÓK az online családállításhoz⚙️
1. Kér­jük ellenőrizd az inter­net sebességét: min 10 Mbps szük­séges. https://www.speedtest.net/
2. Használd a legfris­sebb Chrome vagy Fire­fox böngészőt. Mi a Fire­fox-ot ajánljuk.
3. Használj számítógépet vagy lap­topot, a szoftver egyelőre tele­fonon és tableten nem működik.
4. Figyelj rá, hogy számítógéped/laptopod ne legyen túl régi, külön­ben nem fog működ­ni a videó.
5. A böngészési előzményeket, sütiket töröld a Fire­fox vagy Chrome böngészőben, mielőtt csatlakozol.
6. A csat­lakozáshoz kap­sz egy lin­ket és egy 5 jegyű kódot, amiv­el be tudsz lép­ni a szoftverbe.
7. A belépés után nyomd meg a kék kam­era jelet, hogy elin­duljon a videóbeszélgetés.
8. A mikro­fon­o­dat csak akkor kapc­sold be, ha a családál­lító erre külön felszólított.