Lelkünk tükrei- egy családállító szemén keresztül

/Lelkünk tükrei- egy családállító szemén keresztül
Lelkünk tükrei- egy családállító szemén keresztül2020-09-01T16:40:08+00:00

Csodálatos hírt osz­tok meg veletek.💖
20 év tapasz­ta­lat, 3 év munká­ja és 9 hónap­nyi előkészület után megszületett a könyvem.📖

A könyv ára 9.000 Ft, de tudtad, hogy kap­sz egy ajándéku­talványt is 58.000 Ft érték­ben?
👉3.000 Ft ked­vezményt kap­sz a könyvbe­mu­tatóra
👉 + 55.000 Ft ked­vezmény a családál­lítás isko­la első hétvégéjére

Könyvren­delés: info@ezust-hid.hu